Voorwaarden - Easy SiteOnline

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden

1. Definities:
   a. Afkorting voor SiteOnline Wizard Design is SOWD.
   b. Formaten: SOWD verwerkt de geleverde afbeeldingen alleen dan wanneer deze geleverd worden in .JPG, .GIF,
      .PNG, .TIFF, .BMP, .TXT, .DOC. Andere soorten alléén in overleg.
   c. Onder 1 afbeelding wordt verstaan: 1 foto, 1 logo, of 1 A4 tekst
   d. Onder Brochures en folders wordt verstaan: samengestelde tekst, foto's, logo's en andere afbeeldingen welke de
       opdrachtgever gebruikt om zichzelf of zijn/haar bedrijf te profileren c.q. bekend te maken, of als
       informatievoorziening gebruikt naar cliënten of potentiële cliënten.
   e. 1 werkdag is een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag.
   f. ESO is de afkorting voor easysiteonline.nl. Deze productbenaming wordt gebruikt voor alle webdesigns die reeds
      ontworpen zijn en als template gebruikt worden.
   g. Onder huisstijl wordt verstaan het reeds in gebruik zijnde briefpapier met logo van de opdrachtgever of het logo
       op zichzelf staand.
   h. Eén pagina binnen de te ontwikkelen website is maximaal 3 schermen in de resolutie 1024x768.
2. De Opdrachtgever stuurt via e-mail de afbeeldingen aan SOWD in de formaten zoals in de definities aangeven.
3. De Opdrachtgever levert aan SOWD de  teksten al of niet in de vorm van bestaande brochures en/of folders via
   TPG-Post of e-mail aan.
4. De Opdrachtgever is ermee bekent dat het copyright © van de door SOWD ontwikkelde site's bij SOWD ligt, en
   volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden afgekocht kunnen worden.
5. Na ontvangst van de benodigde opdracht via de online-winkel op de site van SOWD (www.siteonlinewizard.nl), volgt
   SOWD de navolgende procedures;
   a. Wanneer het een bestelling betreft van een ESO design, wordt de complete site binnen 10 werkdagen afgeleverd
       gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via e-mail heeft
       ontvangen.
   b. Wanneer het een bestelling betreft van een ESO design, wordt de complete site binnen 20 werkdagen afgeleverd
       gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via TPG-Post heeft
       ontvangen.
   c. Wanneer het een bestelling betreft van een Huisstijl design, wordt de complete site binnen 15 werkdagen
      afgeleverd gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via e-mail heeft
      ontvangen.
   d. Wanneer het een bestelling betreft van een Huisstijl design, wordt de complete site binnen 25 werkdagen
       afgeleverd gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via TPG-Post
       heeft ontvangen.
6. De opdrachtgever is ermee bekend dat het aantal in te scannen afbeeldingen besteld dienen te zijn.
7. De op de website van SOWD berekende offerte c.q. de via de online-winkel gestuurde bestelling is de gegarandeerde
    prijs voor de te ontwikkelen website mits opdrachtgever het juiste aantal pagina's, eventueel in te scannen
    afbeeldingen en andere keuzes duidelijk
    kenbaar heeft gemaakt.
8. De opdrachtgever reclameert binnen 5 werkdagen wanneer bepaalde aspecten binnen de website onjuist zijn.
   a.Bij een ESO ontwerp kan het geschil alléén gaan om de afbeeldingen en tekst, maar niet om het ontwerp.
      Mocht dit hierboven bedoelde geschil voorkomen bij een ESO ontwerp dan heeft SOWD minimaal 10 werkdagen de
      gelegenheid e.e.a. aan de wens van de opdrachtgever aan te passen.
   b. Bij een Huisstijl ontwerp kan het geschil gaan over het ontwerp, de tekst en de gebruikte afbeeldingen. Om dit in
       eerste instantie te voorkomen zal SOWD na ontwerp van de website, deze aan de opdrachtgever ter beoordeling
      voorleggen en zijn/haar akkoord bevinding vragen. Wanneer de opdrachtgever deze niet kan geven zal SOWD
      nadat de opdrachtgever duidelijk heeft aangegeven welke veranderingen doorgevoerd zouden moeten worden, de
       website naar de wens van de opdrachtgever aanpassen. Er kan bij deze aanpassing geen sprake zijn van een
       geheel nieuw ontwerp dan wel de technieken die daarbij gebruikt worden.
9. De verantwoordelijkheid van de door de opdrachtgever geleverde materialen ligt bij de opdrachtgever zelf en niet bij
   SOWD. SOWD adviseert de opdrachtgever dan ook rekening te houden met copyrights ©.
10. De door SOWD ontwikkelde website's bevatten alléén dan flashtechnieken wanneer deze duidelijk overeengekomen
     zijn, maar zijn via de online-winkel niet te bestellen. De opdrachtgever dient dan een offerte aan te vragen via de
     link WEBSITE-OFFERTE .
     Dit geldt voor alle offertes voor webdesign die niet in de SOWD-standaard passen.
11. Levertijden zoals hierboven aangegeven zijn onder voorbehoud. Er kan zich altijd een situatie voordoen dat deze
    door SOWD verlengd dienen te worden.
12. Opdrachtgever is ermee bekent dat hij/zij in het bezit dient te zijn van een domeinnaam en een webhosting van
     minimaal 10 MB waarop de FP 2000/2002 extensies zijn geïnstalleerd. Deze zijn eventueel te bestellen via de
     hierboven getoonde links DOMEIN en HOSTING.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu